W GRODZIE KSIĘCIA BOLESŁAWA

W dniu 2 czerwca w Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi uczniowie klasy I a zaprezentowali wyniki pracy nad projektem na temat średniowiecza w Płocku W GRODZIE KSIĘCIA BOLESŁAWA … Projekt obejmował  przedmioty: historia, język polski, język angielski. Jego mottem uczyniliśmy słowa Czesława Miłosza: (…) ludzie tęsknią dzisiaj do ojczyzny, a zamiast niej przyznaje się im tylko państwo. Ojczyzna jest ograniczona, wrośnięta w przeszłość, zawsze nieduża, grzejąca serce, bliska jak własne ciało.

Głównym celem tego projektu było właśnie wzmacnianie identyfikacji z miejscem zamieszkania, popularyzacja wiedzy na temat przeszłości miasta i budzenie szacunku dla tradycji i dorobku poprzednich pokoleń. A ponieważ projekt to forma niezwykle pojemna,  realizacja zadań przy okazji dała uczniom możliwość  kształcenia umiejętności wypowiadania się w różnych formach, w tym artystycznych  (jedna z grup przedstawiła inscenizację sceny z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, inna stworzyła własny scenariusz, uczniowie wykonywali fotografie, broszury, plakaty). Uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim (część prezentacji przygotowana była w tym języku) i kształcili umiejętności analizy różnych źródeł (zdobywali informacje na temat życia codziennego w średniowiecznym grodzie, sławnych mieszkańców średniowiecznego Płocka, średniowiecznej architektury, zawodów,  narzędzi, jakimi się posługiwano, posiłków, ochrony zabytków itp.). Uczniowie samodzielnie planowali i organizowali sposoby realizacji zadań, dokonali podziału pracy. Wykazali się ogromną inicjatywą, odbyli liczne spotkania, wizyty w muzeum, w teatrze, w Urzędzie Miasta, potrafili zaangażować do współpracy wiele różnych osób. Wszystkie zadania wykonywali poza zajęciami szkolnymi.
Ze strony nauczycieli opiekę nad projektem sprawowali: pani Agnieszka Skiba – nauczycielka języka angielskiego, pani Elżbieta Zaroń – nauczycielka języka polskiego, pan Stanisław Krakowski – nauczyciel historii, wychowawca klasy.
Prezentacja odbyła się w szkolnej auli, w obecności uczniów pozostałych klas gimnazjum oraz klas I liceum. Przybyli także rodzice uczniów.