Maraton – Czytanie ze zrozumieniem tekstów bł. Jana Pawła II

Dokładnie w 20. rocznicę Eucharystii sprawowanej przez bł. Jana Pawła II w Płocku 7 czerwca 2011 roku w naszej szkole odbyła się niezwykła impreza upamiętniająca to wydarzenie. Przez 7 godzin uczniowie 7 Liceów rozwiązywali testy skonstruowane do pism bł. Jana Pawła II. Były to teksty podejmujące wciąż najważniejsze dla współczesnych problemy: odpowiedzialności za świat i siebie samego oraz bohaterstwa koniecznego dziś w ocalaniu tradycyjnych wartości, m.in. List do artystów, homilia Nie zabijaj, przemówienie Westerplatte. Spotkanie z młodzieżą, Orędzie na Światowy Dzień Migranta,  fragmenty dzieł Przekroczyć próg nadziei, Pamięć i tożsamość. Testy skonstruowali nauczyciele płockich liceów.

Co godzinę rozpoczynały pracę nad tekstami inne klasy. Sposób uczczenia tak ważnej w najnowszej historii Płocka rocznicy poprzez wnikliwy namysł nad pismami Wielkiego Polaka Papieża wydaje się nam godny licealisty. Forma ta była też okazją do ćwiczenia sprawności w rozwiązywaniu testów skonstruowanych na wzór I części egzaminu maturalnego, dlatego zatytułowaliśmy ten Maraton Próbną maturą z Jana Pawła II. W sumie udział brało 321 uczniów.

Galeria zdjęć (przejdź…)