Uroczyste podsumowanie projektu Młodzież i Filantropia

W czwartek 13 czerwca 2013 zwycięska drużyna w składzie: Klaudia Szkopek, Weronika Opolska, Katarzyna Kuchta, Aleksandra Romejko, Anna Ujazda, Katarzyna Zwierełło, Daniela Woźnicka z klasy IIIb Gimnazjum wraz ze szkolnym koordynatorem projektu Anna Muszyńską wzięła udział w uroczystym podsumowaniu projektu Młodzież i Filantropia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Odebrałyśmy gratulacje od Wicewojewody Mazowieckiego – Dariusza Piątka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Karola Semika, Mazowieckiej Wicekurator –  Katarzyny Góralskiej, Dyrektora MSCDN –   Jarosława Zaronia.

“Projekt jest niezwykle cenny, gdyż wyrabia wrażliwość i umiejętności działania dla lokalnej społeczności. Dzięki takim przedsięwzięciom szkoła może lepiej realizować swoją misję wychowawczą. Cieszymy się, że projekt został zapoczątkowany na Mazowszu” – powiedział Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki, podkreślił, iż nieprawdą jest , “że młodzież jest egoistyczna. Projekt „Młodzież i filantropia” pomaga umacniać rolę szkoły jako miejsca, w którym młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę, ale także uczą się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.”

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/6055/m%C5%82odzie%C5%BC-i-filantropia039-podsumowanie-projektu.html

Galeria zdjęć (przejdź … )