Poseł Piotr Zgorzelski z wizytą w III LO

3 czerwca 2014 r. w III LO gościł poseł Piotr Zgorzelski (PSL) – przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego. Tematem jego spotkania z uczniami było społeczeństwo obywatelskie. Pan poseł mówił o znaczeniu frekwencji tak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu i innych ciał przedstawicielskich. Ponieważ spotkanie odbywało się w przeddzień 25. rocznicy wyborów w 1989 r. poseł P.Zgorzelski nawiązał do tego historycznego wydarzenia, które utorowało Polsce drogę do wolności i demokracji. Poza tym przybliżył uczniom zasady pracy posła i parlamentu, wyjaśniając m.in. dlaczego na niektórych posiedzeniach Sejmu na sali obrad zasiada niewielu posłów oraz do czego posłom potrzebny jest immunitet.

Było to bardzo pożyteczne spotkanie, z którego uczniowie mogli się dużo dowiedzieć o „kuchni” poselskiej i sejmowej.

Galeria zdjęć (przejdź … )

Foto i tekst – p. Grzegorz Gołębiewski