Sukces drużyn G13 w konkursie „Jestem przewodnikiem po Płocku”

10 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Płocku odbyła się XVII edycja  konkursu „Jestem przewodnikiem po Płocku”, w którym udział wzięły dwie drużyny z naszej szkoły: Anna Leszczyńska, Ada Stachowicz i Oliwia Koralewska z kl. I ag oraz  Magdalena Banasiak, Aleksandra Ziółkowska i Grzegorz Pomirski z kl. III bg. Uczniowie przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, przy pomocy których mieli „oprowadzić” po Płocku. Uczennice klasy I bg przygotowały prezentację na temat „Spacer po Płocku szlakiem gotyku ceglanego”. Przedstawiły w niej zabytki gotyckie Płocka: kościół farny, dom pod trąbami, kamienicę gotycką przy pl. Narutowicza 8, opactwo pobenedyktyńskie i pozostałości zamku, relikty kolegiaty św. Michała, resztki muru obronnego. Z kolei uczniowie kl. III bg przybliżyli obronę Płocka w 1920 r.

Obie prezentacje zyskały uznanie jury. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło 16 czerwca 2014 r. w Muzeum Mazowieckim, które było współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród. W ocenie jury najlepszą prezentację przygotowały uczennice G3 („Filmowy Płock” nt. miejsc w Płocku, wykorzystanych w różnych filmach), natomiast drużyny G13 zajęły kolejne miejsca. M.Banasiak. A.Ziółkowska i G.Pomirski zajęli 2. miejsce, a A.Leszczyńska, A.Stachowicz i O.Koralewska – 3. miejsce. Nagrody wręczył dyr. Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj.

Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Galeria zdjęć (przejdź … )

Tekst i foto – G.Gołębiewski