Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

W dniu 5 listopada 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Płocku przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia – coroczną, cykliczną imprezę o charakterze psychoprofilaktycznym i edukacyjnym.

Konkurs miał charakter testowy, a jego głównymi celami były:

  • zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką beznałogowego stylu życia;
  • upowszechnienie wzorców prozdrowotnych i zasad przestrzegania higieny;
  • pogłębienie poziomu wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i skutków uzależnienia oraz rozwijanie świadomości związanej z HIV/AIDS
    i współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi;
  • zachęcenie uczniów do podejmowania aktywnych działań profilaktycznych
    w środowisku rówieśniczym;
  • pozyskiwanie wśród nastolatków sojuszników zdrowego stylu życia;
  • popularyzowanie strategii alternatywnych względem sięgania po substancje psychoaktywne.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 42 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka (reprezentanci pięciu gimnazjów oraz czterech liceów ogólnokształcących).

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury konkursowe, pod przewodnictwem Pani Elżbiety Lemańskiej – pedagoga, eksperta zewnętrznego, wieloletniego pracownika PPP nr 1 w Płocku.

W ramach spotkania uczniowie wzięli udział w mini-warsztatach profilaktyczno-integracyjnych przygotowanych przez pedagoga szkolnego Zespołu Szkół nr 3 w Płocku.

Spośród uczestników wyłoniono, w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych, laureatów oraz zdobywców II i III miejsca, którzy otrzymali główne nagrody rzeczowe.

Zaszczytne I oraz II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła dwójka naszych licealistów: Kornelia Zasada oraz Bartosz Gralewski.

Wyniki konkursu/nagrodzeni uczniowie

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

1.

Julia Grabarczyk

laureat

Gimnazjum nr 3
w Płocku

1.

Kornelia Zasada

laureat

III LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Dąbrowskiej
w Płocku

2.

Szymon Szymański

II miejsce

Gimnazjum nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
w Płocku

2.

Bartosz Gralewski

II miejsce

III LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Dąbrowskiej
w Płocku

3.

Natalia Sienkiewicz

III miejsce

Gimnazjum nr 6
w Płocku

3.

Krzysztof Jarowicz

III miejsce

LO im. marsz.
St. Małachowskiego w Płocku

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Prace związane z organizacją i realizacją ww. konkursu koordynowali szkolni specjaliści
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oprac. H. Drzewiecka-Krawczyk