Jesteśmy Szkołą Demokracji – zdobyliśmy certyfikat!

demokracja

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski  włączył się w realizację projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „ Szkoła demokracji” , którego głównym celem jest doprowadzenie do ideału standardów demokracji i wspólnego decydowania w szkole wszystkich jaj organów, tj. Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.  Koordynatorem projektu została p. Anna Muszyńska nasz opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

Po spełnieniu wymagań w siedmiu obszarach otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Demokracji.

Chcemy przybliżyć na czym polegała nasza kilkumiesięczna praca, ponieważ droga do zdobycia certyfikatu nie była łatwa.

Pierwszym krokiem była „Diagnoza”, czyli sprawdzenie, które z kryteriów są już spełnione w naszej szkole, a które nie. Na tej podstawie określiliśmy, na czym należy się skupić w dalszych działaniach, a także co konkretnie należy zrobić,  w których obszarach wprowadzić działania naprawcze oraz jak udokumentować realizację obszarów na platformie CEO, by uzyskać akceptację mentorki.  

Później trzeba było opisać każdy z 7 obszarów:

  • Wybory reprezentacji
  • Komunikacja i media
  • Działania uczniów
  • Podejmowanie decyzji
  • Uczenie się i nauczanie
  • Zasoby i kwestie formalne
  • Otwarta szkoła

Każda z relacji musiała zostać zaakceptowana przez wyżej wspominaną mentorkę.  Czasami trzeba się było napracować, aby zobaczyć pod swoją pracą słowo „Akceptacja”. Jednak udało się! Spośród 633 szkół, które zgłosiły się do projektu, tylko 87 dotrwało do końca i otrzymało certyfikat, a wśród nich znajduje się Zespół Szkół nr 3 w Płocku.

 Brawo my!

Nasze relacje znajdują się tutaj:

http://szkolademokracji.ceo.org.pl/szkoly/zespol-szkol-nr-3-w-plocku,1492