SZKOLNY KONKURS NA INICJATYWY OBYWATELSKIE – ROZSTRZYGNIĘTY

W tym roku miała miejsce V już edycja konkursu, tym razem poświęcona Rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnikom zaproponowaliśmy realizację projektu, którego celem byłoby rozwijanie pasji czytania, wyrabianie nawyku i ochoty sięgania po książki.
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów gimnazjum (klasa 2 b) i 21 uczniów liceum (klasy I a, b, c, e, f). Udało im się zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć, dzięki którym wykazali się talentem artystycznym i umiejętnościami organizatorskimi. Inicjatywy te spotkały się z uznaniem środowiska lokalnego, o czym świadczą podziękowania oraz wzmianki o wizycie naszych uczniów na stronach internetowych szkół i przedszkoli.
Uczestnicy konkursu przygotowali swoje imprezy dla:
dzieci  z płockich przedszkoli (nr 10, 33),
uczniów szkół (Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 5)
dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala,
podopiecznych świetlicy środowiskowej Skarpiak.
Uczestnicy konkursu:
przygotowali inscenizację  Rzepki, Ptasiego radia, Czerwonego Kapturka,
przeprowadzili gry i zabawy oparte na znajomości baśni (Bal braci Grimm, Wszechświat bajek),
wykonywali z dziećmi  plakaty do wierszy Brzechwy,
zaproponowali ciekawe formy interpretacji utworów (interpretacja muzyczna, zabawa ruchowa, konkurs na inscenizację, konkurs recytatorski),  przeprowadzili quiz wśród mieszkańców Płocka na temat znajomości lektur czytali dzieciom baśnie oraz wiersze z podziałem na role.
Oceniane były: atrakcyjność projektu, zaangażowanie do współpracy innych uczniów lub przedstawicieli środowiska lokalnego , rzetelne udokumentowanie realizacji projektu. Zwycięski okazał się zespół z klasy 2 b g w składzie: Jakub Będzikowski , Monika Rutkowska, Aleksandra Kędzierska, Zuzanna Kamińska, Julia  Maciakiewicz, Natalia Piórkowska, Weronika Tukaj, Adam Pędowski.
Opiekunami projektu były panie: Marta Wąsek, Elżbieta Zaroń; w jury konkursu zasiadała także pani Olga Tłuchowska.

Galeria zdjęć: (przejdź…)