Podziękowania

Składamy wyrazy podziękowania rodzicowi naszej uczennicy – Panu Robertowi Dymitrow, za ufundowanie ram anty-refleksowych dla szkoły. Będą one znaczącym elementem wystroju naszej placówki i miejscem przeznaczenia m.in.  konkursowych prac naszych uczniów.

Ewa Cieżniewska