Patrycja Solka laureatką V Rejonowego Konkursu Historycznego „Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu”

W dniu 9 czerwca 2017 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Płocku odbyło się uroczyste podsumowanie V Rejonowego Konkursu Historycznego „Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu” pod hasłem „Z pamiętnika prababci, pradziadka”. Organizatorami konkursu byli: Archiwum Państwowe w Płocku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Konkurs adresowany był dla uczniów gimnazjów z terenu Płocka i powiatu płockiego i miał na celu popularyzację wiedzy dotyczącej dokumentów historycznych, źródeł drukowanych, wiedzy na temat archiwów a także rozbudzanie zainteresowania historią własnej rodziny i kraju.

W konkursie wzięły udział cztery osoby z oddziału 3ag naszego gimnazjum: Maciek Kapczyński, Kasia Niewiatowska, Patrycja Solka i Dominika Zembrzycka. Opiekunem uczniów był pan Stanisław Krakowski.

Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Solka zajęła I miejsce i uzyskała status laureata konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Galeria zdjęć (przejdź … )