Budżet Obywatelski w Płocku

Szanowni Państwo;

Prosimy o pomoc w uzyskaniu 9 osobowego samochodu, który będzie służył naszym uczniom. Dzięki nowemu, komfortowemu pojazdowi sprawnie i bezpiecznie dotrzemy na konkursy przedmiotowe, olimpiady i zawody. Pokonamy trudności i niedogodności związane z naszymi wyjazdami, podczas których uczniowie reprezentują naszą szkołę.

W dniach od 18 września do 1 października odbywa się głosowanie na nasz projekt ogólnomiejski (numer 40) w ramach budżetu obywatelskiego.

Bądź z nami! Zagłosuj!

Głosować może każdy mieszkaniec zameldowany w Płocku na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania (1 października) ukończy 16 lat. Wyboru dokonujemy tylko raz, zaznaczając po jednym projekcie ogólnomiejskim i osiedlowym.

Można wybierać spośród trzech form głosowania:

▪ internetowo – po zalogowaniu na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy podać niezbędne dane.

▪ smsem – wysyłając wiadomość tekstową na numer 886 786 379, zawierającą prefix głosowania „BOP”, numer PESEL głosującego, jego imię i nazwisko oraz numery wybranych projektów (jednego ogólnomiejskiego i jednego osiedlowego). Wszystkie elementy muszą być oddzielone kropką.

Wzór smsa: BOP.PESEL.imię i nazwisko.numer projektu.

Przykładowy sms: BOP.86082003050.Adam Nowak.40

Koszt wysłania wiadomości sms określa taryfa operatora.

▪ osobiście – po okazaniu dokumentu tożsamości (lub szkolnej legitymacji w przypadku osób niepełnoletnich) ze zdjęciem i numerem PESEL w punktach do głosowania

Stałe punkty do głosowania znajdują się:

– w Zespole Komunikacji Społecznej (pok. 221A), Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 8.30-17.30, w piątek w godz. 8.30-15.30;

– w UMP przy al. Piłsudskiego 6 (w godz. 8-17);

– w Punkcie Obsługi Mieszkańca na tzw. dołku, ul. Miodowa w godz. 9-16.30.

Projekt nr 40

Mobilna oświata

Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z płockich szkół  zwiększy szanse edukacyjne uczniów oraz umożliwi indywidualizację pracy z nimi poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wyjazdowych oraz konkursach. Samochody, przeznaczone do przewozu 9 osób, trafią  do uczniów L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Zespołu Szkół nr 3 w Płocku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku.

Trzecie liczy na Państwa głosy!