Zajęcia edukacyjne oddziału III d na Uniwersytecie Warszawskim w ramach porozumienia o współpracy placówek.

W dniu 10 listopada 2017 r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy wraz z naszymi opiekunami Panią Edytą Chamską, Panią Jolanta Lipką i Panem Bogdanem Majewskim na zajęcia edukacyjne do Warszawy. Po godzinie dziesiątej dotarliśmy na Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Po krótkim przedstawieniu programu działań na wydziale i w terenie Pani dr Bożena Kicińska przedstawiła nam prowadzących. Podzielono nas na dwie grupy, jedna wyruszyła na zajęcia w terenie wraz z Panią Dziekan dr Marią Korotaj – Kokoszczyńską i Panią Jolantą Lipką, a druga grupa została na zajęciach laboratoryjnych z gleboznawstwa z prowadząca Panią dr Iwona Szumacher i Panem Bogdanem Majewskim. Po upływie 1, 5 godziny nastąpiła zamiana grup, tak abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w każdych zajęciach. Na zajęciach w terenie zapoznaliśmy się z procesami geomorfologicznymi zachodzącymi na stoku Skarpy Warszawskiej w rejonie ulicy Karowej i Dynasy. Mogliśmy również zobaczyć stan zagospodarowania tej skarpy i formy jej ochrony.

Na zajęciach z gleboznawstwa pracowaliśmy w laboratorium i poznaliśmy zasady rozpoznawania typów gleb i ich poziomów genetycznych. Mogliśmy sami sprawdzić strukturę, uziarnienie gleby, jej barwę i odczyn i na tej podstawie ocenić przydatność rolniczą gleby

Na zakończenie naszego pobytu na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyliśmy w  wykładzie ”Pedosfera, biosfera i globalne problemy ekologiczne”, który wygłosiła pani dr Iwona Szumacher. Była to forma błyskawicznej powtórki i szybkiego przeglądu najważniejszych treści z tego zakresu przed egzaminem maturalnym z geografii.

Po zakończonych zajęciach, wracając do autokaru, mogliśmy się również przekonać jak wygląda Stare Miasto tuż przed Świętem Niepodległości.

Pomimo zmęczenia byliśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich  i na chwilę poczuć się studentami.

Zajęcia na UW odbyły się dzięki porozumieniu między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawskiego a naszą szkołą.

Dziękujemy Pani dr Bożenie Kicińskiej i paniom prowadzącym zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim za poświęcony nam czas. Chcemy więcej takiej formy nauki!

Galeria zdjęć (przejdź … )