Profilaktyczna walizka edukacyjna – spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców

W dniu 30 listopada br. na terenie szkoły odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Płocku – p. aspirantem K. Rogowskim.
W trakcie prelekcji rodzice mieli okazję zapoznać się z zawartością tzw. walizki edukacyjnej zawierającej przedmioty (czasami bardzo niepozorne), które mogą być wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy). Funkcjonariusz uwrażliwiał rodziców na sygnały mogące świadczyć o sięganiu przez nastolatków po substancje psychoaktywne: reakcje organizmu, zmiany w zachowaniu i wyglądzie, używanie specyficznego języka – „narkotykowego” slangu młodzieżowego. Dodatkowo, zapoznano rodziców z dostępnymi w aptekach narko-testami.  Mamy nadzieję, że spotkanie zwróciło uwagę rodziców na współczesne zagrożenia nastolatków oraz było dla rodziców źródłem wsparcia, dostarczając rzetelnych informacji nt. środków psychoaktywnych.

Oprac.  H. Drzewiecka-Krawczyk