Spotkanie z doradcami WUP w Warszawie Filia w Płocku

W dniu 6 grudnia br. na terenie szkoły odbyło się spotkanie zainteresowanych maturzystów z doradcami zawodowymi z CIiPKZ WUP w Warszawie Filia w Płocku. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą doradczą centrum, aktualnymi programami i zasadami ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego oraz pozyskać informacje dotyczące lokalnego i regionalnego rynku pracy (zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych) w świetle perspektyw krótkoterminowych. Doradcy poinformowali również młodzież o europejskim portalu mobilności zawodowej EURES.

Spotkanie zorganizowała p. Hanna Drzewiecka-Krawczyk – szkolny doradca zawodowy.