Srebrne tarcze dla III LO i Gim 13!!!

W dniu 9 grudnia 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie II edycji konkursu „Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie”.

Organizatorami Konkursu byli Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Główne cele konkursu:

  1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.
  2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego.
  3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
  4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

W Konkursie „Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie” mogły uczestniczyć szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Szkoły klasyfikowane były w czterech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych.

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoniła szkoły, które otrzymały tytuły i prawo używania logo:

  1. „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2017”,
  2. „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2017”,
  3. „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2017”.

Delegacja szkoły i Klubu Turystycznego SKKT-PTTK Globtroters w składzie Marta Budner, Anna Chlewicka i Julia Dziublińska (II d) wraz z opiekunem p. Bogdanem Majewskim miała zaszczyt odebrać nagrody z rąk p. Natalii Wojtyry prezesa MFO i p. Izabeli Stelmańskiej wicedyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Nagrodzone zostały nasze dwie szkoły:

Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. J. Hallera otrzymało tytuł Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017 – II miejsce wśród szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego;
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej otrzymało tytuł Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017 – II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Na 39 szkół z Mazowsza byliśmy najlepszymi szkołami z regionu płockiego.
Po rozdaniu nagród i smacznym poczęstunku mogliśmy zobaczyć uroki Warszawy, podczas krótkiego spaceru z przewodnikami PTTK.

Gratulujemy całej społeczności naszej szkoły tak zaszczytnego wyróżnienia i zapraszamy do jeszcze bardziej aktywnego działania na niwie krajoznawczo – turystycznej.

Galeria zdjęć (przejdź … )