Jubileuszowy Konkurs Geograficzny – sesja naukowa na UW

W czwartek, 8 lutego b.r., ponownie wybraliśmy się do Warszawy na Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. W tym dniu odbyła się specjalna sesja naukowa dla ponad czterdziestu drużyn z całej Polski biorących udział w wieloetapowym Jubileuszowym Konkursie Geograficznym.

Z naszej szkoły w tym Konkursie biorą udział trzy drużyny:  Wiślanie (Weronika Grudzień, Kamil Gębala, Natalia Pawlak, Magdalena Dymek), Majowe Orły (Marta Budner, Bartosz Sieradzki, Kacper Rekosz, Kacper Gruszczyński) i Osadnicy (Maciej Sieradzki, Tobiasz Tomiński, Julia Bednarska) pod opieką merytoryczną p. Jolanty Lipki i p. Bogdana Majewskiego.

Po zarejestrowaniu się naszych drużyn, jeszcze przed oficjalnym otwarciem sesji naukowej, wybraliśmy się na dwa warsztaty. Majowe Orły  pod opieką p. B. Majewskiego uczestniczyły w zajęciach pt. Geografia świata wg roślin prowadzonych przez p. Wojciecha Doroszewicza, podczas których rozpoznawali przyprawy świata i lokalizowali je na mapie. Wiślanie i Osadnicy pod opieką p. J. Lipki byli w sali komputerowej na zajęciach pt. Stan roślinności widziany z kosmosu. Pani Anita Sabat-Tomala w oparciu o program przyrodniczy przedstawiła zjawiska przyrodnicze na Ziemi widziane z kosmosu.

Po tych interesujących zajęciach wszystkie drużyny udały się na rozpoczęcie sesji naukowej, którą osobiście otworzył Dziekan Wydziału GiSR UW, prof. dr hab. Maciej Jędrusik. Krótko przedstawił nam historię wydziału i jego osiągnięcia, zachęcając nas do studiowania na tym wydziale. Warto zauważyć, że wg rankingu Perspektyw geografia na UW jest najlepsza w całej Polsce.

Po wystąpieniu Pana Dziekana, mieliśmy okazję wysłuchać ciekawego wykładu pt. Dobre i złe strony macdonaldyzacji poprowadzonego przez p. dra hab. Waldemara Wilka. Pan doktor na przykładzie sieci MacDonald ukazał mechanizmy funkcjonowania międzynarodowych korporacji oraz dobre i złe cechy globalizacji na świecie. 

Po krótkiej przerwie, Pani Edyta Wyka z Zespołu Edukacyjnego Esri Polska zapoznała nas z interaktywnym portalem ArcGIS. Przestawiła jak funkcjonuje taki portal, jego zasoby i jak można dodawać swoje zasoby.

W bardzo interesujący sposób Pani dr hab. Joanna Angiel w swoim wykładzie pt. Wisła w Warszawie przedstawiła  nam znaczenie Wisły w życiu Warszawy.

Głównym prowadzącym całej sesji naukowej był p. dr Wojciech Pokojski – koordynator Konkursu Geograficznego, który na zakończenie podziękował za duże zaangażowanie drużyn w rozwiązywanie zadań konkursowych, podsumował dotychczasowe wyniki Konkursu i zaprosił na Kongres Geografii Polskiej.

Pomimo tak długiego maratonu byliśmy w pełni zadowoleni, że mogliśmy rozszerzyć swoje horyzonty o nowe treści z geografii.

Dziękujemy organizatorom z Uniwersytetu Warszawskiego za możliwość uczestniczenia w tej interesującej sesji naukowej.

Galeria zdjęć (przejdź … )