Zajęcia edukacyjne z geoinformatyki dla oddziału III d na Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 6 lutego 2018 r. w zimowy poranek wyruszyliśmy wraz z naszymi opiekunami – p. Edytą Chamską, p. Jolanta Lipką i p. Bogdanem Majewskim na kolejne w tym roku szkolnym zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Około dziesiątej dotarliśmy na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, gdzie już czekał na nas prowadzący zajęcia p. dr Wojciech Pokojski. Po podzieleniu nas na dwie grupy przeszliśmy do pracowni komputerowych, w których miały odbywać się zajęcia z geoinformatyki.

Jedna z grup uczestniczyła w zajęciach z Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które prowadził p. dr Maciej Lenartowicz, a druga grupa z podstaw geoinformacji z p. dr Wojciechem Pokojskim. Po upływie 1,5 godziny nastąpiła zamiana grup, tak abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w każdych zajęciach.

Na zajęciach z GIS-u dowiedzieliśmy się co obejmuje ten system i jak można go wykorzystać w różnych dziedzinach życia człowieka. Następnie pod okiem p. dra Macieja Lanartowicza utworzyliśmy w programie informatycznym ArcGIS – ArcMap mapę powiatu płockiego w podziale na gminy, gdzie nakładaliśmy tematyczne warstwy
oraz wykonywaliśmy wiele różnych obliczeń.

Na zajęciach z geoinformacji p. W. Pokojski przybliżył nam wiele zastosowań wyszukiwarek internetowych (np. Google i Google Earth Pro), dzięki którym poza wyszukiwaniem informacji i lokalizacją obiektów można wyjaśnić wiele zjawisk geograficznych. Druga część zajęć dotyczyła geoportali, podczas których zapoznaliśmy się z dwoma krajowymi geoportalami – http://www.geoportal.gov.pl/, http://geoserwis.gdos.gov.pl.

Po zakończonych zajęciach, wracając do autokaru, mogliśmy podziwiać w scenerii zimowej Stare Miasto.

Pomimo zmęczenia byliśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich  i na chwilę poczuć się studentami.

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się dzięki porozumieniu między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW a III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku. W ramach powstałej innowacji z geografii „Geografia – jak przejść od teorii do praktyki poznając świat” oddział III d jako klasa rozszerzona może korzystać z tych zajęć.

Dziękujemy p. dr Bożenie Kicińskiej koordynatorowi współpracy oraz p. dr Wojciechowi Pokojskiemu i p. dr Maciejowi Lanartowiczowi za przekazanie nam tajemnic współczesnej kartografii i poświęcony czas. Chcemy więcej takiej formy nauki!

Galeria zdjęć (przejdź …)