Szkolne Podchody Wolontaryjne

W dniu 25 maja br. na terenie szkoły odbyła się gra terenowa pt. „Podchody wolontaryjne”, której celem było promowanie wśród uczniów idei wolontariatu. Do gry (zawodów drużynowych) przystąpiły cztery trzyosobowe zespoły ze wszystkich klas gimnazjalnych. Na trasie na uczestników rozgrywek czekały w tzw. bazach do rozwiązania różnorodne zadania. Zmagania na trasie przysporzyły uczniom wiele radości i dobrej zabawy. Drużyny w trakcie gry przyjęły różne strategie działania, każdy zespół z zaangażowaniem wykonywał poszczególne zadania, próbując je rozwiązać w jak najkrótszym czasie. Po przybyciu na metę swoje działania rozpoczęło jury, które oceniało dokonania poszczególnych drużyn. Poziom merytoryczny był bardzo wyrównany, o zwycięstwie zadecydowało dodatkowe kryterium, tj.  czas wykonania wszystkich zadań. Zwyciężyła drużyna oddziału II b gimnazjum, której członków nagrodzono nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Grę przygotowały wolontariuszki z oddziału II b gimnazjum oraz II c liceum pod opieką pani Hanny Drzewieckiej-Krawczyk.