Odbiór świadectw

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

w dniu 3 lipca 2018 roku od godz. 10:00 do auli szkoły.