Rekrutacja uzupełniająca

Test kompetencji językowych dla kandydatów do III LO

odbędzie się 20.08.2018 r. o godz. 10:00.