NIECODZIENNA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

4 października 2018 r. w auli naszej szkoły pani dr hab. Magdalena Trysińska z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła dla uczniów klas humanistycznych: 1c oraz 1h (pod opieką p. Katarzyny Kozłowskiej i p. Ewy Żmudzin-Sulińskiej), niecodzienną lekcję języka polskiego poświęconą medialnym obrazom świata. Niezwykle ciekawe zajęcia uświadomiły nam, że obraz przekazywany przez media zawsze jest kreacją, ponieważ nie przedstawia całego świata, tylko jego interpretację. Jednocześnie zarejestrowany fragment rzeczywistości widz postrzega często jako całą rzeczywistość – właśnie dlatego tak ważny jest krytyczny odbiór tego, co przedstawiają nam media.

Od tej pory na pewno  będziemy bardziej świadomie odczytywać medialne doniesienia.