Z wizytą w Opinogórze i Gołotczyźnie

 17 października 2018r. uczniowie oddziału II c wraz z opiekunami: p. Iwoną Jarząbkowską, p. Martą Wąsek oraz p. Bogdanem Majewskim, wybrali się na wycieczkę
do Opinogóry – ostoi polskiego romantyzmu i Gołotczyzny – miejsca związanego z osobą znanego pozytywisty A. Świętochowskiego.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Opinogóry, gdzie w pałacyku neogotyckim mogliśmy podziwiać wystawę związaną głównie z samym poetą, Zygmuntem Krasińskim. Poznaliśmy wiele ciekawych historii na temat dzieciństwa, etapów edukacji wieszcza, jego licznych podróży, a także anegdotek  miłosnych dotyczących artysty. Po zwiedzaniu  pałacyku przeszliśmy
do dworku, gdzie w nowo odbudowanym budynku, według planów z 1908r., mogliśmy podziwiać m.in. portret Napoleona, jego słynną teczkę, która została zabrana przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezynę i wiele innych ciekawych przedmiotów.

Prócz obiektów muzealnych mieliśmy okazję przejść po malowniczym parku, znajdującym się na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Podczas spaceru, zobaczyliśmy jedyny
w Polsce pomnik Zygmunta Krasińskiego, przedstawiający poetę siedzącego w fotelu. Ten obiekt szczególnie spodobał się uczniom, ze względu na anegdotkę, opowiedzianą przez panią przewodnik, według której dotknięcie stóp wieszcza, może przynieść szczęście, a jeżeli usiądzie się na jego kolanach, to zda się maturę z pozytywnym wynikiem. Wszyscy robili sobie zdjęcia na pomniku, mając nadzieję na spełnienie się przepowiedni. Ogromne wrażenie wywarła na uczniach również marmurowa ławeczka, znajdująca się w parku, która została wykonana na zamówienie Amelii Załuskiej, pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”.  Według relacji gości odwiedzających Opinogórę, ten kto siądzie na tej ławeczce,  zakocha się.

Ostatnim miejscem, jakie zwiedziliśmy w Opinogórze, był kościół z kryptą grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński oraz jego rodzice i dzieci.

Drugim punktem naszej wycieczki była Gołotczyzna, tam zwiedzaliśmy Muzeum Pozytywizmu. Mieliśmy okazję zobaczyć dwór Aleksandry Bąkowskiej, w którym mieściła się „Szkoła gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich”. Pan przewodnik oprowadzając nas po obiekcie, pokazywał  najważniejsze elementy ekspozycji. Mogliśmy zobaczyć, jak wyglądał dom zamożniejszej szlachty oraz podziwiać portrety szlacheckie z XIX w., malarstwo Adama Kazimierza  Ciemniewskiego  oraz Jana Chryzostoma Ciemniewskiego. Kolejnym punktem wycieczki był dom, znanego nam – uczniom, Aleksandra Świętochowskiego. Młodzieży najbardziej, w historii pisarza, zaskoczył fakt, że ożenił się on
z Marią Żydowo, która była młodsza od niego o 50 lat.

Po zwiedzeniu Gołotczyzny nadszedł czas na powrót do domu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Każdy z nich wyniósł coś pożytecznego z historii opowiedzianych przez przewodników, zarówno w Opinogórze, jak i Gołotczyźnie. Mieliśmy okazję uzupełnić i poszerzyć naszą wiedzę na temat epoki romantyzmu
i pozytywizmu.

Galeria zdjęć (przejdź … )