Projekt edukacyjny doposażenia przez PKN Orlen szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne

Pracownie fizyczne i chemiczne sześciu płockich szkół ponadgimnazjalnych, dzięki wsparciu PKN ORLEN, wzbogaciły się o kolejny sprzęt dydaktyczny. W ramach zainicjowanego w tym roku Programu Edukacyjnego, PKN ORLEN zasilił publiczne szkoły ponadgimnazjalne w Płocku kwotą blisko 200 tys. zł.

PKN ORLEN obok wsparcia dla projektów popularyzujących naukę, inicjuje własne działania w tym zakresie. Mają one na celu zapewnienie młodym pokoleniom możliwości pozyskiwania nowych umiejętności i kompetencji, a co za tym idzie zachęcanie do zdobywania wiedzy.  Stąd wdrożenie Programu Edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych , który został zainicjowany i wdrożony w ramach programu „ORLEN dla Płocka” i naukowego projektu ORLEN Discovery Camp.

– PKN ORLEN angażuje się w inicjatywy na rzecz mieszkańców Płocka. Jesteśmy odpowiedzialnym i aktywnym sąsiadem, członkiem lokalnej społeczności. Dużą wagę przykładamy do edukacji dzieci i młodzieży. Stąd decyzja o zakupie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego dla sześciu płockich szkół ponadgimnazjalnych – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju.

– Unowocześnienie wyposażenia do nauki chemii, fizyki, mechaniki czy energetyki to inwestowanie przez ORLEN w rozwój przyszłych kadr.  Jestem bowiem przekonany, że ich innowacyjne podejście do zagadnień chemicznych czy energetycznych będzie cennym kapitałem nie tylko dla samych uczniów, ale też przyszłych pracodawców –  dodał Zbigniew Leszczyński.

PKN ORLEN zdecydował o przyznaniu dofinansowania wszystkim szkołom, które zgłosiły się do Programu Edukacyjnego, czyli: Zespołowi Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie, Zespołowi Szkół Budowlanych nr 1, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej, IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego, Zespołowi Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego oraz LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Podczas inauguracji Programu Edukacyjnego uczniowie, pod okiem swoich opiekunów, zaprezentowali doświadczenia z praw fizyki: optyki, prądu elektrycznego i akustyki. – Ćwiczeń, które Państwo oglądaliście nie moglibyśmy przeprowadzić bez środków na zakup odpowiedniego wyposażenia do naszych sal dydaktycznych – mówi Katarzyna Góralska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. – Wsparcie PKN ORLEN w doposażeniu naszych pracowni pozwala nam zainteresować młodzież nauką poprzez konkretne doświadczenia fizyczne czy chemiczne. Nie istnieje lepsza metoda pracy z uczniami niż rzeczywiste działania, ćwiczenia, które pozwalają nam naprawdę dotknąć zjawiska, z którymi stykamy się w naszym codziennym życiu, lepiej je poznać i zrozumieć – dodaje.

Jako lider branży chemicznej PKN ORLEN wykorzystuje swoje specjalistyczne kompetencje do popularyzacji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, na wielu płaszczyznach i etapach kształcenia. Koncern troszczy się o najmłodszych mieszkańców Płocka  – w ramach akcji „Lekki plecak” PKN ORLEN dofinansował zakup tabletów dla uczniów dwóch szkół podstawowych, które zastąpiły książki i zmniejszyły wagę plecaków. Od  9 lat Koncern realizuje program stypendialny „Mam pasję powyżej średniej”. PKN ORLEN ufundował przez czas funkcjonowania programu stypendia dla blisko 1300 uczniów. Koncern wspiera także szkoły średnie, współpracując np. z Technikum Chemicznym w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Chemii”, konkursu chemicznego oraz konkursu matematycznego.  Każdego roku uczestniczy w nich ok. 250 uczniów, a konkursy mają wieloletnią tradycję. Od wielu lat PKN ORLEN prowadzi Program Stażowy, kierowany w dużej mierze do studentów Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, dając szanse płocczanom na stawianie pierwszych zawodowych kroków ucząc się od wybitnych specjalistów którzy pracują w PKN ORLEN – każdego roku staż w ORLENIE odbywa 25 stażystów.

Od lat PKN ORLEN współpracuje z Politechniką Warszawską na bazie porozumień w obszarach naukowo-badawczych, realizacji praktyk wakacyjnych oraz prac dyplomowych. Płocka Politechnika od pół wieku jest głównym miejscem kształcenia pracowników płockiego zakładu. Koncern jest także sponsorem konferencji i seminariów, wyjazdów kół naukowych, dofinansowując zakup sprzętu laboratoryjnego – ostatnio dofinansowaliśmy zakup wyposażenia do Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa, którego łączne koszty inwestycyjne wyniosły powyżej 3,5 mln złotych.

Ponadto w 2018 roku PKN ORLEN podpisał list intencyjny z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Delegaturą Kuratorium w Płocku na organizację praktyk zawodowych w naszych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.