Srebrna tarcza dla Gim 13 i brązowa dla III LO !!!

 

28 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie III edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”.

Organizatorami Konkursu byli Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK) we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Główne cele konkursu:

  1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.
  2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego.
  3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
  4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

W konkursie „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” mogły uczestniczyć szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Szkoły klasyfikowane były w czterech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych.

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoniła szkoły, które otrzymały tytuły i prawo używania logo:

  1. „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”,
  2. „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”,
  3. „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

Delegacja szkoły i Klubu Turystycznego SKKT-PTTK Globtroters w składzie Anna Chlewicka, Aleksandra Gierwatowska, Karolina Lewandowska i Kacper Gruszczyński (III d) wraz z koordynatorem konkursu w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku p. Bogdanem Majewskim miała zaszczyt odebrać nagrody z rąk p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i p. Tomasza Jagodzińskiego – dyrektora Muzeum Turystyki i Sportu. Całą imprezę prowadziła p. Izabela Stelmańska – wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy z Pawłem Zaniem z MFO PTTK w Warszawie.
Spośród 35 najlepszych szkół Mazowsza nagrodzone zostały nasze dwie szkoły:

Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. J. Hallera otrzymało tytuł Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2018 – II miejsce wśród szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego;
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej otrzymało tytuł Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2018 – III miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Jeszcze przed rozdaniem nagród  pod okiem przewodników zwiedziliśmy nowoczesne Muzeum Sportu i Turystyki.

Gratulujemy całej społeczności naszej szkoły tak zaszczytnego wyróżnienia i zapraszamy do jeszcze bardziej aktywnego działania na niwie krajoznawczo – turystycznej.

Galeria zdjęć (przejdź … )