X Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 23.11.2018 r. na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Płocku odbył się Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowego Stylu Życia. Konkurs oparty był na formule testu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego i beznałogowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania się, przestrzegania zasad higieny umysłowej, profilaktyki HIV/AIDS.

W konkursie wzięli udział uczniowie płockich szkół  licealnych a w komisji konkursowej zasiadły: pani Martyna Jaworska – Osicka – psycholog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, pani Beata Sikora –  pedagog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 oraz pani Justyna Betkowska – doradca zawodowy Zespołu Szkól nr 3.

Spotkanie wzbogaciło wystąpienie edukatora zewnętrznego – pracownika PPP w Płocku.

I miejsce w Konkursie zdobyła uczennica z V Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, II oraz III miejsce uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez psychologa szkolnego Zespołu Szkół nr 3 w Płocku.

Serdecznie dziękuję uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, przedstawicielom płockich poradni psychologiczno – pedagogicznych za pracę w komisji konkursowej oraz paniom Justynie Betkowskiej i Annie Muszyńskiej za wsparcie w realizacji projektu.

Katarzyna Walczak