Zajęcia edukacyjne z gleboznawstwa i geoinformatyki dla oddziału III d na Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 15 lutego 2019 r. w zimowy poranek wyruszyliśmy wraz z naszymi opiekunami – p. Jolanta Lipką, p. Edytą Szpaczko i p. Bogdanem Majewskim na zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Około dziesiątej dotarliśmy na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, gdzie już czekała na nas p. dr Bożena Kicińska, koordynatorka współpracy z UW. Po podzieleniu nas na dwie grupy przeszliśmy pod opieką naszych opiekunów do pracowni, w których miały odbywać się poszczególne zajęcia.

Pierwsza grupa uczestniczyła w zajęciach z geoinformacji i Geograficznych Systemów Informacyjnych pt. Geoportale, informacja przestrzenna dla każdego, które prowadził p. dr Wojciech Pokojski. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych pt. Jak badać glebę?, które prowadziła p. dr Iwona Szumacher. Po upływie 1,5 godziny nastąpiła zamiana grup, tak abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w każdych zajęciach.

Na zajęciach z geoinformacji i GIS-u p. W. Pokojski przybliżył nam wiele zastosowań wyszukiwarek internetowych (np. Google i Google Earth Pro), dzięki którym poza wyszukiwaniem informacji i lokalizacją obiektów można wyjaśnić wiele zjawisk geograficznych. Druga część zajęć dotyczyła geoportali, podczas których zapoznaliśmy się z dwoma krajowymi geoportalami – http://www.geoportal.gov.pl/http://geoserwis.gdos.gov.pl.

Na zajęciach z gleboznawstwa dowiedzieliśmy się o składnikach mineralnych i składzie fizycznym i chemicznym gleby, a następnie badaliśmy laboratoryjnie różne próbki gleb. Najpierw w oparciu o klucz organoleptyczny tworzyliśmy wałeczki badanego materiału, aby określić typ skały, a następnie przy użyciu płynu Helliga badaliśmy zawartość CaCO3 w glebie. Na zakończenie zajęć sprawdzaliśmy odczyn gleby za pomocą metody kolorymetrycznej i ustalaliśmy barwę gleby w oparciu o skalę barw Munsella.

Ostatnim punktem zajęć na WGiSR był wykład pt. Pedosfera, biosfera i globalne problemy ekologiczne, który poprowadziła p. dr Iwona Szumacher. W ramach powtórki do matury Pani doktor w przystępny sposób przybliżyła nam zagadnienia dotyczące pedosfery i biosfery, podając przykłady zadań występujących na maturze. Na koniec wykładu podkreśliła jak ważne jest dla nas zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy klimatem – roślinnością – glebami a globalnymi problemami ekologicznymi.

Po zakończonych zajęciach, wracając do autokaru, mogliśmy podziwiać Stare Miasto.

Pomimo zmęczenia byliśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich i na chwilę poczuć się studentami.

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się dzięki porozumieniu o współpracy między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego a III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku. W ramach powstałej innowacji z geografii Geografia – jak przejść od teorii do praktyki poznając świat oddział III d jako klasa rozszerzona może korzystać z tych zajęć.

Dziękujemy p. dr Bożenie Kicińskiej koordynatorowi współpracy oraz p. dr Iwonie Szumacher i p. dr Wojciechowi Pokojskiemu za przekazanie nam ciekawej dawki wiedzy geografii i poświęcony czas. Chcemy więcej takiej formy nauki!

Galeria zdjęć (przejdź … )