Wielki Test Wiedzy Geograficznej

W dniu 6 kwietnia dwa trzyosobowe zespoły uczniów z liceum wzięły udział w VI edycji Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej zorganizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Do konkursu przystąpili uczniowie: Julia Sołtysiak z oddziału  1 d, Julia Bednarska i Tobiasz Tomiński z oddziału 2 h oraz Aneta Lisicka,  Natalia Kobuszewska i Bartosz Sieradzki z oddziału 3 d. Opiekunami uczniów byli nauczyciele geografii: Jolanta Lipka i Bogdan Majewski.

Do rozgrywek konkursowych zgłosiło się ponad 40 drużyn z całej Polski. Reprezentacja szkół płockich była jedną z liczniejszych.

Zmagania przebiegały w dwóch częściach. W pierwszej części, która miała formę testu pisemnego, wyłoniono 5 najlepszych drużyn, które awansowały do drugiego etapu, czyli quizu, w którym należało wykazać się szeroką wiedzą z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i geografii Polski.

Konkurs powiązany był z warsztatami i pokazami naukowymi dla uczniów oraz warsztatami dla nauczycieli geografii pt.” Warsztaty dydaktyczne na temat treści z zakresu geografii społeczno – ekonomicznej w nauczaniu geografii w szkołach średnich”.

Podczas sprawdzania przez jury pierwszej części konkursu uczniowie uczestniczyli w warsztatach: „Jak to się robi – pomiary o obserwacje meteorologiczne” (zajęcia w ogródku meteorologicznym) oraz „Minerały – ukryte piękno Ziemi”.

Drugi etap konkursu miał formę turnieju, podczas którego zwycięskie drużyny zmagały się z zadaniami, a pozostali uczestnicy wraz z opiekunami kibicowali na widowni.

Dla naszych uczniów było to nowe, bardzo ciekawe doświadczenie dostarczające zarówno wiedzy jak i rozrywki. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął zespół z  I Liceum Akademickiego UMK w Toruniu. W następnym roku z większym bagażem wiedzy i doświadczeń, również podejmiemy to wezwanie.

Galeria zdjęć (przejdź … )