Sięgaj gwiazd! – Dzień Otwarty w III LO

   Ósmoklasiści i uczniowie, którzy kończą naukę w gimnazjum, przychodząc w sobotę 11.05. 2019 r. do III LO, mogli poczuć się nieco oszołomieni różnorodnością oferty edukacyjnej. Serdecznie przyjęci przez organizatorów Dnia Otwartego, szybko jednak zorientowali się , jak niepowtarzalna panuje tu atmosfera. Z entuzjazmem brali udział w przygotowanych pokazach i doświadczeniach  chemicznych, fizycznych, z dziedziny biologii, geografii czy robotyki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też kurs udzielania pierwszej pomocy, Siłownia Umysłowa i aerobik w wykonaniu naszych uczennic. Szkołę można było  zwiedzić pod opieką przewodników, którzy odpowiadali na wszelkie pytania i zachęcali do bliższego zapoznania z tym wszystkim, z czego słynie ,,Trzecie” .  Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie również bardzo chętnie opowiadali o specyfice poszczególnych oddziałów. Dzięki temu spotkaniu kandydatom do szkoły łatwiej będzie podjąć decyzję o wyborze konkretnego profilu.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Dniu Otwartym i zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do III LO.