Targi młodych „Dobry start – lepsze perspektywy”

W dniu 12.06.2019 r.  uczniowie oddziału 2c naszego liceum pod opieką szkolnego doradcy zawodowego uczestniczyli w Targach Młodych „Dobry start – lepsze perspektywy” zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy OHP w Płocku. Udział w przedsięwzięciu był doskonałą okazją do zapoznania się z ofertami pracy wakacyjnej, dorywczej czy stałej, które przedstawili pracodawcy lokalnego rynku pracy. Uczniowie wzięli również udział w ciekawych warsztatach w zakresie  „Life coachingu dla młodzieży” prowadzonych przez profesjonalnego coacha. Ideą, którą chcieli przekazać organizatorzy wydarzenia, miało być również zwrócenie uwagi młodym ludziom na istotę zdobywania doświadczenia zawodowego na wczesnym etapie edukacyjnym oraz kształtowanie aktywnej postawy, która w przyszłości może zaowocować realizowaniem się w obrębie samozatrudnienia.