Zaproszenie

Odbiór świadectw dojrzałości w auli szkoły

w dniu 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 13:30.