Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”

W dniu 21.10.2019 r. na terenie III LO Zespół RYMCERZE, który tworzą Łukasz Bęś i Dj Yonas, zrealizował Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów  klas pierwszych i drugich liceum.

Projekt został zrealizowany w formie  dynamicznego, uświadamiającego spotkania dwóch raperów  z młodzieżą w formie miniwykładów profilaktycznych opartych na własnych przeżyciach, prezentacji hip-hopowych utworów zawierających treści oparte na uniwersalnych wartościach, interakcjach z młodzieżą – konkurs freestyle. Spotkanie trwało 90 minut, po którym realizatorzy pozostali do dyspozycji uczniów odpowiadając na indywidualne pytania.

Głównymi celami Projektu było uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z używkami, zmiana postaw u młodzieży, zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań,   rozwinięcie wśród młodzieży szkolnej umiejętności krytycznej autorefleksji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych/kryzysowych bez sięgania po alkohol, wzmacnianie umiejętności asertywnej odmowy, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem włączyli się w przebieg spotkania. Często prezentowane treści były wysłuchane w ciszy i skupieniu, natomiast sposób prowadzenia spotkania, oparty na otwartym i bezpośrednim kontakcie, w przyjaznej i żartobliwej atmosferze był przyjmowany z ogromnym entuzjazmem. Treści prezentowane w formie muzycznej wzbogaciły spotkanie i w jeszcze większym stopniu motywowały uczniów do aktywnego uczestnictwa. Prowadzący spotkanie swoją postawą oraz wysokimi kompetencjami w budowaniu pozytywnych relacji zyskali ogromne uznanie w oczach uczniów.

https://www.facebook.com/3loplock/?epa=SEARCH_BOX