Przysłowia mądrością narodów

Czy wiesz co znaczy angielskie przysłowie „It’s never late to learn”? Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku wiedzą, że nigdy nie jest za późno aby się czegoś nauczyć.

W naszej szkole 29 października obchodziliśmy Dzień Przysłów Angielskich. Organizacją wydarzenia zajęła się klasa 1C3 i 1C4. Uczniowie przygotowali plakaty odzwierciadlające najróżnorodniejsze przysłowia angielskie, które zdobiły całą szkołę oraz pomogły upowszechnić wiedzę na ten temat.

Wybrani uczniowie z klasy 1C3 i 1C4 odwiedzali poszczególne klasy na zajęciach z języka angielskiego, podczas których chętni uczniowie losowali przysłowia i tłumaczyli na wybrany język.

Dziękujemy wszystkim, za wsparcie w przygotowaniach i za chęć udziału w naszej akcji.

Najlepszym obrazem przygotowanych przez uczniów przysłów angielskich, niech będą poniższe fotografie.