Światełko dla bohaterów…

 W ramach współpracy szkoły z rodzicami w listopadzie przeprowadzony został  projekt Światełko dla bohaterów, którego celem było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Projekt polegał na wspólnym zapaleniu znicza podczas wizyty w miejscu pamięci narodowej (pod pomnikami, na cmentarzach itp.) i udokumentowaniu tego wydarzenia na fotografii. Zdjęcia, które wykorzystaliśmy do stworzenia wystawy, są dowodem na to, że pamięć o narodowej przeszłości trwa i łączy pokolenia żyjące współcześnie. Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie w to przedsięwzięcie!