Rok 2019 – Rokiem Matematyki- rozstrzygnięcie konkursu

7 lutego 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematyczno-Informatycznego:  Rok 2019 – Rokiem Matematyki. Zadaniem konkursowym było wykonanie prezentacji multimedialnej ukazującej wybrane zagadnienie z obszaru matematyki i jego zastosowanie w innych dziedzinach życia społecznego, gospodarki, technologii, muzyki, sztuki. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele III LO – p. Robert Kamiński,  p. Bogdan Majewski, p. Ewa Stanowska, p. Jolanta Torbicka.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych poprzez:

  • pogłębianie wiedzy matematycznej i informatycznej,
  • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
  • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Komisja Konkursowa oceniając prezentacje kierowała się następującymi kryteriami:

  • zgodność z tematem
  • walory edukacyjne
  • pomysłowość/oryginalność
  • sprawność warsztatowa

A oto zwycięzcy:

Wyniki konkursu

I miejsce – Monika Owsik 1e3 (op. Robert Kamiński)

II miejsce – Aleksandra Szczepańska 1c4 (op. Robert Kamiński)

III miejsce – Julia Lorkowska 1a3 (op. Bogdan Majewski)