Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie naszej placówki zostaje czasowo ograniczone. W związku z powyższym od 12 do 25 marca br. nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.