Kształcenie na odległość

w szkołach i placówkach

oświatowych przedłużone

do 24 maja br.