„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
                                                                                                   A. Einstein

 

Pan od przyrody – wspomnienie o dyrektorze Stanisławie Sikorze

         22 maja zmarł Stanisław Sikora,  wychowawca wielu pokoleń młodzieży, wieloletni nauczyciel biologii, od 1970 roku dyrektor III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Od samego początku organizował pracę naszej placówki, a funkcję dyrektora pełnił nieprzerwanie przez 17 lat, do końca swej  zawodowej kariery i zasłużonej emerytury.

         Ze szkołą czuł się ogromnie związany. Koleje losu rzuciły go z dala od naszego miasta, ale podczas każdego pobytu w Płocku odwiedzał mury szkoły, prowadził serdeczne rozmowy z nauczycielami, zawsze gotowy do podzielenia się bogatymi wspomnieniami. Część z nich utrwalił na piśmie, przypominając trudy budowania nowej placówki.  Podkreślał ogromny wysiłek nauczycieli, pieczołowicie wymieniał ich zasługi. Widzimy, jak był dumny ze stopniowego rozwoju szkoły i wzrostu jej znaczenia w Płocku. Dyrektor Sikora zaszczycał nas swoją obecnością podczas kolejnych jubileuszy. Nie doczekał tego, który szkoła ma obchodzić w tym roku – 50-lecia powstania.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Jako twórca szkoły, jej przyjaciel, a dla niektórych – po prostu – jako „pan od przyrody”….

 

                     kiedy na leśnej ścieżce
                     spotykam żuka który gramoli się
                    na kopiec piasku
                    podchodzę
                    szastam nogami
                    i mówię:
                   – dzień dobry panie profesorze

                    pozwoli pan że mu pomogę
                   przenoszę go delikatnie
                   i długo za nim patrzę
                  aż ginie
                  w ciemnym pokoju profesorskim
                  na końcu korytarza liści. (
Zbigniew Herbert, Pan od przyrody)

 

Dyrekcja i społeczność III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Dąbrowskiej w Płocku