Informacja z MEN

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 czerwca  br.

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca