Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zaprasza wszystkich absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 r. od godz.11.30 wg następującego harmonogramu:

godz.11.30 – oddział III h- wychowawca Pani Małgorzata Gronkowska

godz.12.00 – oddział III f- wychowawca Pani  Ewa Stanowska

godz.12.30 – oddział III d- wychowawca Pani Jolanta Lipka

godz.13.00 – oddział III a- wychowawca Pani Krystyna Wiśniewska

godz.13.30 – oddział III b

godz.14.00 – oddział III c

godz.14.30 – oddział III e

godz.15.00 – oddział III g

godz. 15.30- 16.00- absolwenci z lat ubiegłych.

Odbiór świadectw odbędzie się na dziedzińcu szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy także  o zabraniu dokumentu tożsamości i własnego długopisu.

Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.