Zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice!

We wtorek rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, jakże inny od tych które mieliśmy okazję doświadczać dotychczas. Od 1 września 2020 r. realizujemy zadania szkoły w reżimie sanitarnym – zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Z pewnością w tej rzeczywistości nasza szkoła wygląda inaczej, ale nadal najważniejszą dla nas kwestią pozostają relacje.

Dlatego też, w celu właściwego ich budowania i podtrzymania, chcielibyśmy zaprosić Państwa na zebrania.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny odbędą się one 9 września br. (klasy I oraz III) oraz 10 września br. (wszystkie klasy II) według poniższego harmonogramu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zwracam się również do Państwa z uprzejmą prośbą aby w dniach, w których będą odbywały się zebrania, przemieszczać się na terenie szkoły w maseczce ochronnej, zachować dystans społeczny oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły i klasy. Z góry serdecznie dziękuję za Państwa wyrozumiałość.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem!

9 września 2020 r. (środa) w godzinach 15.45 – 16.45

ODDZIAŁ 

SALA

III A

205

III B

120

III C

9

III D

208

III E

10

III F

212

III G

22

III H

133

9 września 2020 r. (środa) w godzinach 17:15 – 18:30

 ODDZIAŁ

SALA

I A

AULA

I B

123

I C

127

I D

106

I E

122

I F

108

I G

105

 10 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 15.45 – 16.45

 ODDZIAŁ

SALA

II A₃

206

II B₃

9

II C₃

127

II D₃

106

II E₃

AULA

II F₃

212

II G₃

122

 10 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 17.15 – 18.15

ODDZIAŁ

SALA

II A₄

205

II B₄

108

II C₄ – odwołane

10

II D₄

208

II E₄

123

II F₄

120

II G₄

105