Konkurs pt. Obrona Płocka 18-19 sierpnia 1920 r. oraz odznaczenie miasta i jego obrońców 10 kwietnia 1921 r.

KONKURS  NA  PREZENTACJĘ

OBRONA  PŁOCKA  18-19 SIERPNIA  1920 R.

ORAZ  ODZNACZENIE   MIASTA  I  JEGO  OBROŃCÓW

10 KWIETNIA  1921 r.

Płock, 10 kwietnia 1921 r. Marsz. J. Piłsudski przypina Krzyż Walecznych
do poduszki z herbem Płocka
(ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie)

Krzyż Walecznych na pomniku Obrońców Płocka 1920 r.

(fot. G. Gołębiewski)

  1. Konkurs pt. Obrona Płocka 18-19 sierpnia 1920 r. oraz odznaczenie miasta i jego obrońców 10 kwietnia 1921 r. jest skierowany do uczniów III LO, uczących się w klasach pierwszych i drugich.
  2. Celem konkursu jest przedstawienie obrony Płocka w sierpniu 1920 r. oraz odznaczenia miasta i jego obrońców przez marsz. Józefa Piłsudskiego 10 kwietnia 1921 r. w 100-lecie tego wydarzenia.
  3. Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na w/w temat w programie Power point, minimum 25 slajdów.
  4. Na końcu powinna być umieszczona bibliografia, wykazująca wykorzystane materiały, tak w formie papierowej, jak i elektronicznej.
  5. Na ostatnim slajdzie praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy. Praca może być wykonana przez dwie osoby.
  6. Praca powinna być samodzielna. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności praca podlegać będzie dyskwalifikacji.
  7. Ocenie podlegać będzie strona merytoryczna (10 pkt.), zgodność z tematem (5 pkt.), estetyka wykonania (5 pkt.) oraz właściwy dobór ikonografiki (10 pkt.).
  8. Prace oceniane będą przez szkolną komisję konkursową w składzie: Grzegorz Gołębiewski – przewodniczący oraz członkowie: p. wicedyr. Aldona Fijałkowska, Stanisław Krakowski i Jolanta Malecka.
  9. Dla najwyżej ocenionych prac przewidziane są nagrody.
  10. Prace prosimy dostarczyć do 24 maja br., przesyłając prezentację drogą elektroniczną na adres służbowy (gmail) G. Gołębiewskiego, S. Krakowskiego lub J. Maleckiej.