40. ROCZNICA STANU WOJENNEGO W III LO

W związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w III LO przeprowadzono kilka przedsięwzięć upamiętniających to tragiczne wydarzenie. Na korytarzu na I piętrze dwie gabloty zostały wypełnione okolicznościowymi wystawami, związanymi ze stanem wojennym. Ogłoszony został konkurs na prezentację, poświęconą stanowi wojennemu. Prezentacje można było wykonać indywidualnie albo po dwóch/dwoje uczniów. W rezultacie komisja konkursowa (G. Gołębiewski – przew. oraz J. Malecka, S. Krakowski, M. Krysztofiak, B. Majewski) otrzymała 26 prezentacji, wykonanych przez 43 uczniów. Poziom był dosyć wyrównany, aczkolwiek udało się wyłonić zwycięzców.

Za najlepszą po względem merytorycznym, technicznym i estetycznym uznano prezentację Moniki Klubińskiej z kl. IIIc3 (prezentacja). Drugie miejsce zajął Piotr Wojciechowski z kl. IId, a trzecie – Marcin Kret z kl. Ig. Oprócz tego wyróżnienia otrzymały:

– Marika Łomnicka i Amelia Bielak (kl. IIIc4)

– Natalia Pawlak i Amelia Felczak (kl. Ia)

– Weronika Bedyk i Izabela Zabost (kl. IIIf3)

– Ewa Puzio i Zuzanna Michalska (kl. Ig i Ia)

– Adam Racki i Magdalena Szumska (kl. IIf).

Dziwnym trafem zwyciężyły prezentacje wykonane przez pojedyncze osoby, a zespoły dwuosobowe wypadły słabiej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, ufundowanych przez płocką komisję nauczycielskiej Solidarności nastąpiło 13 grudnia 2021 r. w szkolnej auli. Poza nagrodami i dyplomami za zwycięskie i wyróżnione prezentacje uczniowie otrzymali z historii oceny celujące, a pozostali uczestnicy oceny bardzo dobre.

            Kolejnym punktem obchodów rocznicowych były pieśni stanu wojennego wykonane przez szkolny zespół muzyczny, kierowany przez p. Gabriela Sieradzkiego. Pierwotnie pieśni miały być wykonane na żywo w trakcie okolicznościowej akademii, połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu na prezentację. Jednak z uwagi na pandemię Covida pieśni zostały nagrane i udostępnione za pomocą specjalnego linku do wykorzystania 13 grudnia i w ciągu następnych dni z sugestią wykorzystania na godzinach wychowawczych i lekcjach historii. Nagrany został też krótki komentarz historyczny, przygotowany przez Zofię Meller, a odczytany przez autorkę i Oliwiera Borowskiego (oboje z kl. If). Można było też obejrzeć i wykorzystać jako materiał ilustracyjny zwycięską prezentację.

            W ten sposób uczniowie III LO uczcili 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, który jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski.

Grzegorz Gołębiewski