Paka dla Rodaka

Społeczność 3Lo włączyła się w akcję Fundacji Przystanek Rodzina „Paka dla Rodaka”, zbiórkę żywności i słodyczy dla Polaków, którzy ze względu na burzliwe dzieje naszego narodu, bez swojej zgody znaleźli się poza granicami kraju. Projekt „Paka dla Rodaka” jest ważnym wsparciem materialnym, ale przede wszystkim stanowi istotny akt solidarności budujący poczucie więzi z Rodakami, którzy o nich pamiętają. Jedną z głównych idei projektu jest kształtowanie charakteru i postaw uczestniczącej w niej młodzieży. Filarami tych działań jest wzbudzenie w uczestnikach poczucia misji i potrzeby podawania pomocnej dłoni osobom potrzebującym oraz wychowanie i edukacja patriotyczna.

W dniach 8 -11. 12.2021 delegacja przedstawicieli płockich szkół i uczelni, hufca ZHP Płock oraz Płockiego Wolontariatu zawiozła dary, ponad 400 paczek z żywnością, słodyczami oraz środki czystości i zabawki do Polaków z Żytomierza, Berdyczowa oraz Lwowa. Trzecie liceum reprezentowała pani Anna Muszyńska, opiekun samorządu uczniowskiego.

W podziękowaniu za akcję „Paka dla Rodaka” prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Wiktoria Laskowska-Szczur zorganizowała koncert dla gości z Płocka. Były m.in. występy uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego, zespołów Dzwoneczki, ModernPol, Korolisków i Poleskich Sokołów. Zorganizowano też wycieczkę do miejsc związanych z kulturą polską na Ukrainie min.zabytkowy cmentarz
w Żytomierzu gdzie spoczywają m.in. rodzice Ignacego Paderewskiego 
i rodzina Stanisława Moniuszki.

We Lwowie odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt Lwowskich, miejsce które jest ojczyzną. Miejsce, w którym cisza i historia przemawiają o wiele mocniej niż dziesiątki podręczników. Spoczywają  tu polscy Bohaterowie – nasi rodacy – Ci, którzy nie mając skrzydeł, odważnie wznieśli swój lot w obronie ojczyzny i wartości. Przy głównych alejach grzebano zasłużonych dla kultury, nauki, oświaty i polityki, więc spacer alejami Łyczakowa był także praktyczną lekcją historii. Obecnie cmentarz Łyczakowski ma status muzeum. Odwiedzając to miejsce warto poszukać mogił Polaków, m.in. grobów: Marii Konopnickiej, Stefana Banacha, Artura Grottgera, Władysława Bełza, Juliana Ordona, Antosia Petrykiewicza, Lwowskich Orląt i wielu innych…

Nasza wizyta nie pozostała obojętna mediom polonijnym, uczestnicy akcji udzielali wywiadów min. Polskiego Radia Berdyczów oraz Polskiego Radia Lwów, a na stronie Belsat TV możemy przeczytać relację:

https://belsat.eu/pl/news/13-12-2021-z-plocka-na-ukraine-dotarla-paka-dla-rodaka/?fbclid=IwAR2_O0bNRxGcW62yZx9hT38QnrNpnhQhoqtjz5XzlBeoNmFNtHFHrsKXowk

Akcję „Paka dla Rodaka” honorowym patronatem objęli w tym roku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik, a także starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

Galeria zdjęć (przejdź… )