#SzkołaPamięta 2023

Uczniowie Naszego liceum od wielu lat opiekują się miejscami pamięci na cmentarzu przy Alei Kobylińskiego. W tym roku po raz czwarty włączyliśmy się także w projekt MEiN #SzkołaPamięta. W czwartek 26 października uczniowie klas 1c pod opieką Pani Jolanty Maleckiej  i 2c pod opieką Pana Stanisława Krakowskiego udali się na pobliski cmentarz, uporządkowali groby i minutą ciszy uczcili pamięć naszych lokalnych bohaterów. Młodzież zapaliła znicze na grobach Jana Gniazdowskiego i Jana Kochanowskiego – członków Organizacji Bojowej PPS, Antolka Gradowskiego i Józefa Kamińskiego – poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu i październiku 1939 r. Pamiętaliśmy o mogile zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 roku, mogile sanitariuszki powstańców styczniowych Marii Krzyżanowskiej, grobie rodzeństwa Grabskich – Heleny, Tadeusza i Jana – Orląt Lwowskich poległych w obronie Lwowa w 1920 roku,  grobie rodzeństwa Płoskich – Jana i Stanisława –  poległych w 1920 r., mogile zbiorowej 13 – tu straconych Polaków w dniu 18 września 1942 roku,  mogile zbiorowa 79 Polaków spalonych przez hitlerowców w dniu 19 stycznia 1945 roku przy ul. Sienkiewicza 28, symbolicznej mogile ku czci zamordowanych w Katyniu, grobie rodziny Bronarskich, w tym Stefana Bronarskiego ps. Liść i Panteonie Żołnierzy Wyklętych.

Akcja #SzkołaPamięta odbywa się w okresie, kiedy wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca, regionu, społeczności.