23.04
2017

Sukces Filipa w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych. […]

19.04
2017

Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Rodzice !   Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogram rekrutacji 2017/2018 stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY .  27 kwietnia (czwartek) zapraszamy Państwa do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na Drzwi Otwarte. O godz. 1600  w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie Rodziców z Dyrekcją Szkoły, na którym zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018, a […]

12.04
2017

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy

W dniu 10.04.2017 r. w LO im. Marsz. St. Małachowskiego odbyły się eliminacje rejonowe XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK. Jego organizatorem był Miejski Oddział PTTK w Płocku. Cele  turnieju : – poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości; – popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku; – wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. […]

11.04
2017

XLI RAJD „Do Miejsc Pamięci Narodowej”

8 kwietnia 2017 r. odbył się XLI rajd „Do Miejsc Pamięci Narodowej”, którego organizatorem był Miejski Oddział PTTK w Płocku. Rajd rozpoczął się przy Odwachu (siedziba PTTK) zbiórką drużyn. Nasza drużyna SKKT-PTTK „Globtroters” liczyła 44 osoby, głównie z klas III d, II a, I a, I b, I c, I d, I f, III ag i III bg pod opieką p. Bogdana Majewskiego, p. Jolanty Lipki […]

8.04
2017

Konkurs chemiczny

6 marca w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza  odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom i finalistom XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza. Finalistami tego konkursu byli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku im. M. Dąbrowskiej w Płocku. Dyplomy i gratulacje odebrali : Grzegorz Pomirski (3b) i Joanna Han (3b) (opiekun p. dr M. Przedlacki) oraz Magdalena Noskiewicz, Dorota Korzeniewska, Maciej Sobczak […]