Egzamin Gimnazjalny 2017/2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

  • Załączniki:  1  i  2