Ścieżki kształcenia, informacje edukacyjno-zawodowe

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa na spotkaniu zawodoznawczym w dn. 31 marca br. zapotrzebowanie, podajemy dodatkowe źródła informacji o ścieżkach kształcenia i zawodach:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl  – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości;

www.barometrzawodow.pl –  (prognozy krótkoterminowe)  – „barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe;

www.ploteus.com – portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych
o możliwościach kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy;

www.kwalifikacje.edu.pl strona projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życierealizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze fakt, że to właśnie Rodzic jest często pierwszym doradcą edukacyjnym swojego dziecka, przedstawiamy poniżej wykaz linków do stron z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pragnąc w ten sposób wesprzeć Państwa wysiłki podejmowane na rzecz wspierania młodzieży w procesie planowania i dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa cenne źródło informacji i narzędzie wsparcia w procesie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej Państwa dzieci.

www.koweziu.edu.pl, www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.plto strony Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, na których znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształcenia zawodowego, szkolne plany nauczania w zawodach oraz publikacje do bezpłatnego pobrania, np. materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, dzieci i młodzieży. Warto spojrzeć na zakładkę: Publikacje KOWEZiU.   

www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego –  na stronie udostępnione są do elektronicznego, bezpłatnego pobrania następujące publikacje dla rodziców:

  1. a) jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum;
    b) pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców.

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży zawierający m.in. informacje dotyczące zawodów, kierunków studiów, egzaminu maturalnego, ponadto aktualizowane rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.

www.psz.praca.gov.pl – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia pokazujący m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne. Na stronie dostępna jest także Klasyfikacja zawodów i specjalności.

www.magazynkariera.pl – uzyskacie tu Państwo informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia, najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych i średnich zarobków, a także potencjalnych ścieżek dostępu do zawodu – wraz z przyporządkowanymi im ofertami pracy.

www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bogata w informacje dotyczące  zasad i procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; na stronie dostępne są także informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 www.talentgame.pl  – strona z dostępem do gry edukacyjno-diagnostycznej pt. Tajemnice Akropolis. Narzędzie do pobrania on-line.

www.men.gov.pl – strona Ministerstwa Edukacji Narodowej na której znajdziecie Państwo wiele aktualnych aktów prawnych dotyczące kształcenia i zmian z nim związanych;
a w zakładce: kształcenie zawodowe m.in. zagadnienia eurodoradztwa.