Matura 2016/2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017

oraz

dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016

dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich

dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej

Procedury dotyczące egzaminu maturalnego (pobierz)