Konkurs Wiedzy o UE

logo_m

logoce

Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE

XIX edycja pod hasłem

Młodzi przyszłością Europy

 

Organizatorzy Konkursu:

  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.

Koordynator: p. Bogdan Majewski;

  • Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.

Koordynatorzy: p. Joanna Murawska, p. Anna Kokoszczyńska, p. Bogumiła Stempińska;

Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Celem Konkursu jest:

  • rozbudzenie w młodzieży zainteresowania problematyką europejską,
  • utrwalenie wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej,
  • rozwijanie wiedzy na temat miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej,
  • poznawanie sposobów funkcjonowania organów Unii Europejskiej i znaczenia tej organizacji ponadpaństwowej.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Mazowsza Północnego

Rys historyczny

Międzypowiatowy (wtedy Międzyszkolny) Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2003/2004. Organizatorem było Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku. Od drugiej edycji organizatorami konkursu były już dwie szkoły – ZS CE i III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku. V i VI edycja konkursu odbyły się pod patronatem Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. W roku szkolnym 2007 / 2008 nagrodę główną ufundował Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Laureat zdobył indeks uczelni oraz zwolnienie z czesnego w pierwszym roku nauki.

Od VII do XVII edycji konkurs odbywał się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W XIX edycji Konkursu do finału zakwalifikowało się 11 najlepszych uczniów z  dwudziestu uczestników z 7 szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów Mazowsza Północnego (Miasto Płock, powiaty ziemskie: ciechanowski, sierpecki, żuromiński).

Finał Konkursu odbył się 30 marca 2023  r. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem finału konkursu w III LO był p. Bogdan Majewski – nauczyciel geografii i informatyki.

Najpierw uczestnicy konkursu pisali test wiedzy o UE, a następnie Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów i 8 finalistów konkursu. Wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.

Nazwisko

Imię

Szkoła

Ilość punktów

Zajęte

miejsce

1.        

Furmański

Sebastian

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku

33

I

2.        

Kruk

Kacper

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza w Płocku – V LO

32

II

3.        

Serwach

Adam

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza w Płocku – V LO

32

II

4.        

Matusiewicz

Kacper

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku

30

IV

5.        

Misztal

Milena

Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym im. Wł. St. Reymonta

27

V

6.        

Kondracki

Adrian

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza w Płocku – V LO

25

VI

7.        

Hebel

Natalia

Zespół Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza w Płocku – Technikum Chemiczne

24

VII

8.        

Budka

Zuzanna

Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym im. Wł. St. Reymonta

23

VIII

9.        

Dużyński

Julian

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Jagiełły w Płocku

19

IX

10.    

Puternicki

Mateusz

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Jagiełły w Płocku

18

X

11.    

Osowski

Hubert

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

 

15

XI

 Podczas uroczystego zakończenia Konkursu Pani Agnieszka Wierzchowska, dyrektor Szkoły, przywitała gości i finalistów konkursu. Imprezę poprowadziła Piórowicz Milena, uczennica klasy III c.

Interesującą prelekcję nt. Parlamentu Europejskiego i jego wpływu na życie codzienne obywateli, przedstawiła p. Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników finału Konkursu.

Po odczytaniu protokołu konkursu przez p. Joannę Murawską, laureatami Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o UE zostali: Sebastian Furmański – I miejsce (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku), Kacper Kruk i Adam Serwach – II miejsce ex aequo (Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku – V LO), pozostali uczestnicy Konkursu zostali finalistami.

Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali nagrody i dyplomy wraz z upominkami ufundowanymi przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie.  Wręczali je p. Agnieszka Wierzchowska, Dyrektor III LO w Płocku wraz z zaproszonymi dyrektorami szkół – p.  Bartłomiejem Biernackim z ZSCE w Płocku i p. Krystyną Siwiec z ZSS w Zawidzu Kościelnym. 

Na zakończenie imprezy obejrzeliśmy krótki pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczennicy III LO w Płocku, a następnie usłyszeliśmy kilka szlagierów wykonanych przez zespół szkolny pod kierunkiem p. Gabriela Sieradzkiego.

Mamy nadzieję spotkać się ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, sponsorami i współorganizatorami na kolejnych edycjach tego wartościowego konkursu.

Gratulujemy laureatom i finalistom, a pozostałych uczestników zapraszamy do rywalizacji za rok.

 Zasady Konkursu:

regulamin konkursu: (pobierz)

formularz zgłoszenia: (pobierz)

Zgoda rodzica i oświadczenie RODO: (pobierz)

Galeria zdjęć:

półfinał: (przejdź…)

finał: (przejdź … )