Osiągnięcia – Aktywność społeczna

2012/2013

Szukamy Młodych Mistrzów – Lokalni Liderzy

Aleksandra Romejko – laureat – op. A. Muszyńska

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Aleksandra Romejko – laureat – op. A. Muszyńska